Hệ thống điện công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hoạt động sản xuất của nhà máy. Nếu một số bộ phận thiết bị điện trong hệ thống xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống điện gây ra nhiều thiệt hại kinh tế cho nhà máy. Vì vậy để đảm bảo vận hành trơn tru cần phải có hoạt động bảo trì, bão dưỡng hệ thống điện định kỳ. Vikor là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ và theo yêu cầu của nhà máy cho các thiết bị điện, hệ thống điện.

Lợi ích của dịch vụ sửa chữa điện công nghiệp

Xử lý nhanh sự cố giúp tránh thiệt hại về hoạt động sản xuất.

Đảm bảo an toàn, xử lý đúng sự cố một cách nhanh chóng, chính xác giúp bạn không mất nhiều thời gian kiểm tra các thiết bị liên qua.

Với các thiết bị máy móc kiểm tra chuyên dụng đảm bảo khắc phục đúng sự cố.

Lợi ích của dịch vụ bảo trì điện công nghiệp

Khách hàng biết được kế hoạch ngân sách phải chi trong thời gian bảo trì, đảm bảo tiết kiệm được chi phí sữa chữa khắc phục các sự cố khẩn cấp xảy ra trong quá trình vận hành. Ngoài ra, tiết kiệm được chi phí thanh toán hoá đơn điện trong quá trình chúng tôi bảo trì định kỳ giúp các thiết bị vận hành với hiệu suất cao nhất. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ loại bỏ được thời gian chết nằm ngoài kế hoạch.

Các thiết bị quan trọng trong hệ thống sẽ được kiểm tra đảm bảo không xảy ra các sự cố trong lúc vận hành, tránh được những thiệt hại đối với các thiết bị liên quan.

Các thiết bị được bảo trì, kiểm tra lỹ lưỡng sẽ có tuổi thọ sử dụng lâu. 

Việc bão dưỡng, kiểm tra sẽ giúp cho các thiết bị điện hoạt động hết chức năng, công suất đạt hiệu quả cao trong thời gian sử dụng.

Sử dụng dịch vụ bảo trì điện công nghiệp giúp bạn tránh các sự cố sửa chữa khẩn cấp, giúp bạn có thời gian quan tâm đến khâu quản lý điều hành hướng đến nhiều hoạt động tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.