Uncategorized

Cung cấp toàn bộ biển bảng, decal cho toàn hệ thống Samsung

Công ty Cổ phần công nghiệp Vikor Việt-Hàn đã chứng minh được khả năng của mình trong lĩnh vực cung cấp biển bảng và decal chuyên nghiệp cho các công ty lớn trong và ngoài nước. Một trong những dự án đáng chú ý của Vikor Việt-Hàn là việc cung cấp toàn bộ biển bảng […]

Trang trí bộ phận CNC V1, V2 và kho MRO cho Samsung Display

Công ty Cổ phần công nghiệp Vikor Việt-Hàn đã hoàn thành một dự án trang trí bộ phận CNC V1, V2 và kho MRO cho Samsung Display tại khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là một dự án mang tính quy mô và độ khó cao, tuy nhiên Vikor Việt-Hàn đã […]

Dự án cũng cấp nội thất Khu nghỉ dành cho nhân viên tại SamSung Display

Công ty Cổ phần công nghiệp Vikor Việt-Hàn vừa hoàn thành một dự án cung cấp nội thất Khu nghỉ dành cho nhân viên cho Samsung tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là dự án mang tính quy mô và độ khó cao, nhưng Vikor Việt-Hàn đã hoàn thành một cách xuất […]