Bảng Chun Học Toán

Liên hệ

Tên sản phẩm: Bảng chun học toán

Chất liệu: Bảng Bằng nhựa

Màu sắc: Trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng và cách đều nhau để mắc các sợi chun nhiều màu

Kích cỡ: 200×200 mm

Tình trạng: Còn hàng