Bô có ghế tựa và nắp đậy

Liên hệ

Kích thước: C305mm
Chất liệu: Nhựa
Độ tuổi: 1- 6 tuổi

Category: