Ghế công nhân

Liên hệ

Mã sản phẩm: 

Kiểu Dáng
– Ghế đôn
– Mặt ghế lằm bằng tôn