Việc rửa tay rất quan trọng với việc bảo vệ sinh sức khỏe mình. Các con hãy thường xuyên rửa tay thật sạch theo 6 bước mà Đồ Chơi Vikor đã hướng dẫn nhé.

Hãy thực hành rửa tay thôi nào các bạn nhỏ của cô.