Nhị thức – Binomial Cube(Beechwood +Plywood)

Liên hệ

Kích thước: 9.6×9.6×8.4cm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 3- 6 tuổi