Phách Gõ Dừa Sơn Bóng Có Hoa Văn

Liên hệ

Tên sản phẩm: Phách gõ dừa

Chất liệu: Dừa

Màu sắc: Sơn bóng có hoa văn.

Kích cỡ:

Tình trạng: Còn hàng