Bảng Tên Tủ Điện Mica

Liên hệ

TEM NHÃN MICA TỦ ĐIỆN – TỦ BẢNG ĐIỆN     Tem nhãn mác mica tủ điện – tủ bảng điện thường được gắn bên cạnh phím điều khiển chức năng, thể hiện nhiệm vụ của từng vị trí nút nhấn trên tủ điện, nhằm giúp người sử dụng nhận biết được chức năng thao tác của từng phím điều khiển thiết b