Ngựa xếp bập bênh

Liên hệ

Kích thước: 735x230x500mm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 1- 6 tuổi