Bình ủ nước 10 lít

Liên hệ

Kích thước:  10 lít
Chất liệu: Inox
Độ tuổi: 1- 6 tuổi