Đồng Hồ Học Số 2 Mặt

Liên hệ

Tên sản phẩm: Đồng hồ học số 2 mặt

Chất liệu: Bằng nhựa

Màu sắc: Gồm: 1 mặt đồng hồ 1 mặt bàn tính: gồm 5 hàng con tính gắn 2 đầu vào khung, mỗi hàng 10 con tính.

Kích cỡ: 300×300 mm

Tình trạng: Còn hàng