Ghế nhựa Việt Nam

Liên hệ

Kích thước: 260-280mm
Chất liệu: Nhựa
Độ tuổi: 1- 6 tuổi