Ống cảm quan xúc giác – Wooden Texture Cylinders

Liên hệ

Kích thước: 28.8×13.2cm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 3- 6 tuổi