THIẾT KẾ HỘP KÍN ĐỂ ĐẶT VÀ RÚT NKQ CHO BN COVID-19

    Liên hệ

    COVID-19 lây nhiễm ghê gớm. Nhiều BS đã bị nhiễm và chết. Đặt và rút NKQ dễ bị lây nhất. Virus xâm nhập vật chủ qua niêm mạc mũi, miệng, kết mạc. Có 3 cơ chế lây nhiễm chính: 1. Giọt xuất tiết lớn mang vius bắn trực tiếp vào niêm mạc → Chống lây nhiễm bằng khẩu trang (bất kỳ), kính, mặt nạ trong …

    Category: