Bảng so sánh màu sắc Color Resemblance Sorting Task(Beechwood)

Liên hệ

Kích thước: 27x14x4.5cm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 3- 6 tuổi