Thẻ THÁP HỒNG biến thể bằng ép nhựa cứng A5 (12 thẻ)

Liên hệ

Kích thước: 12 thẻ
Chất liệu: Ép nhựa cứng
Độ tuổi: 3- 6 tuổi