Yếm ăn gài cổ

Liên hệ

Kích thước: Thông dụng
Chất liệu: Vải phủ nhựa
Độ tuổi: 1- 6 tuổi