Thang nâu – The Brown Stair (Basswood)

Liên hệ

Kích thước: 10x20x10cm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 3- 6 tuổi