Tấm xúc giác 1 – Các cặp bảng nhám tăng dần (Nhám 1) – Touch Boards with Box 1 (Beechwood)

Liên hệ

Kích thước: 12x11x9cm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 3- 6 tuổi