Xếp hình tam giác 5 hộp – Constructive Triangles, Constructive Blue Triangles (5boxes)(Beechwood+MDF)

Liên hệ

Kích thước: 21.3×15 + 21.3×15 + c9.8 + c18,3 +c8.5cm
Chất liệu: Gỗ
Độ tuổi: 3- 6 tuổi